ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 613 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ τήν των Ευαγγελιστών δια- δοχήν πόθεν άρχονται και ποΰ καταλήγουσιν. "Ετι δέ κανόνια λέ. έν