ΑΠΟΚΟΠΟΣ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 573 ΑΠΟΚΟΠΟΣ Όφέλιμος κατά πολλά δια τους κοπιασμένους. Λιμένας δ σωτήριος εις τους απεγνωσμένους. Καλότυχος όποΟ στοχαστή τα δσα περιέχει, Διατι άπο τοΟ ΟεοΟ την βουλήν ποτέ δεν θέλει ευγει. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, αχπγ'. Παρά Μιχαήλ Άγγέλω τω Βαρβωνίω. Πουλιέται κοντά εις τον Βύρι. In-4° de huit feuillets non chiffres, en un seul cahier signe A. Communication de Gabriel Sophocle. Bibliotheque du Parlement hellenique.