ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 548 ΠΡΟΣΚΤΝΗΤΑΡΙΟΝ Τών Ίερ ών τόπων όπου ευρίσκονται εις την ΑΠΑΝ ΠΟΛΙΝ ΙΕΡΟΤΣΑΛΗΜ Εκδοθέν Παρά ΑΡΣΕΝΙΟΤ 'Ιερομόναχου, Και Ίεροκήρυκος Καλλουδί; (sic) του Κρητός. Προς τον Έκλαμπρότατον ΠΡΙΓΓΙΠΑ ΚΑΙ ΑΦΘΕΝΤΗΝ ΜΟΛΔΟ- ΒΛΑΧΙΑΣ. ΕΝΕΤΙΙΙΣΙ. Παρά Νικ ο'λάω τώ Γλυκεΐ, τώ έξ 'Ιωαννίνων, αχοθ'. CON LICENZA DE' SVPERIORI. In-8° de 8 ff. non chiffres et 199 pages. Reimpression de l'edition de ce livre, parue'en 1661, chez Andre Giuliani (voir ci-dessus,p. 139, le n° 444). L'epitre dedicatoire, ici, n'est pas datee. Gravures sur bois dans le texte. Communication de Gabriel Sophocle. Bibliotheque du Parlement hellenique.