ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΩ ΔΑΒΙΔ.

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 514 ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΩ ΔΑΒΙΔ. ΕΝΕΤΤΗΣΙ. Παρά Νικολάω τω Γλυκεΐ, τω έξ 'Ιωαννίνων. αχογ' In-4° de 200 pages. Sur le titre, une vignette semblable a celle du Psautier de 1627, decrit dans le tome I, sous le n° 165, p. 234. Dans un coin de cette vignette on a ajoute la marque de l'impri- meur, laquelle se voit aussi a la derniere page. Titre encadre d'un double filet noir. Il y a aussi des exemplaires tires in-8°. Bibliotheque du Musee britannique : 218. d. 6.