1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 501 ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ, ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΠΩ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΠΡΕπουσαν αυτή Άκολουθίαν. Νεωστ'ι Ένετίησι μετατυπωθεΐσα τ.χρ'χ Ανδρέα τω Ίουλιανω. αναλώμασι μεν και καμάτω ΐδίω, σπουδή δε και επανορθώσει τοϋ Παναιδεσιμωτάτου και Σοφωτάτου Άλοϋσί υ . του Γραδενίγου, ήδη Πρωτοθΰτου τής Πόλεως Κυδωνιάς έν Κρήτη, και νυν Βιβλιοφΰλακος τής Γαληνότατης ΤΩΝ ΕΝΕΤΩΝ ΑΡΙ- ΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑΣ. CVM PRIVILEGIO. Έ τει άπο τής ένσάρκου Οικονομίας του Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου, αχοά. ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΣΤΕ TOV ΧΡΙΣΤΟν. In-folio de 1 feuillet non chiffre et n' (200) feuillets chiffres. Titre encadre d'un bois. Impression rouge et noire. Rarissime edition. Communique par Gabriel Sophocle. Au recto du premier f. chiffre on lit l'avertissement suivant : Τοις σοφωτάτοις, έλλογίμ.οις και λογιωτάτοις έντευξομένοις. Ιδού σοι την τής Παρακλητικής βίβλον παρ' έμοΰ νεωστ'ι μετατυπω- θεΐσαν τοις ί'σοις τύποις, τΐ) ιδία δαπάνη και ΐδίω καμάτω, ώ πανευκλεέ- στατον και μεγαλοφρονέστατον των Γραικών γένος. Ίδου και συν αυτή το πρόθυμον και διακαές τής τρος την σήν μεγαλοπρέπειαν έμής θερα- πείας-εις μίμησιν τών πάλαι μοι τυπογράφων προγόνων' ης ένεκα προ- θυμότατη ψυχή και ειλικρινέστατη καρδία σπουδάζω περί του τάς βίβλους τής άγιωτάτης και ανατολικής του Χρίστου εκκλησίας εις φως ανόθευ- τους έκδιδόναι, έν αίς σύμπασαι παρά τών θεοφόρων πατέρων καί τίνων άλλων περιβόητων θείων ανδρών αϊ συντεθεϊσαι νυχθήμεροι θεΐαι άκολου- θίαι κα'ι κανονικα'ι δεήσεις συνέχονται. ΤΩν εφεξής έκάστην έξεις κατ' έτος, θεοϋ χορηγοϋντος, επιμέλεια και διορθώσει του παναιδεσιμωτάτου και σοφωτάτου Άλοϋσίου του Γραδενίγου, άρχιθύτου ήδη πρότερον Κυδωνιάς, έν τω παρόντι δέ βιβλιοφύλακος τής τών κλεινών Ένετιών γαληνότατης Άριστοκρατείας, τοϋ μήτε αγρυπνιών, μήτε μόχθων, μήτε δαπανών ιδίων (tV οϋ'τως εί'πω) φειδομένου, προς κοινήν ώφέλειάν τε και έπιτηδειότητα του άξιοπολυδοξάστου και προσφιλέστατου αΰτοΰ γένους' άνθ' ων δικαίως αν αΰτω μεγίστας τάς χάριτας εχειν δεϊ.