ΣYΜΜΙΚΤΑ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 404 LEONIS ALLATII ΣΓΜΜΙΚΤΑ, SIVE OPVSCVLORVM, GR.ECORVM ET LATINORVM, VETVSTIORVM AC RECENTIORVM, LIBRI DVO. Edente, nonnullis additis, BARTOLDO NIHVSIO. Syllabus omnium subjicitur sequenti Dedicatoriam Pr?fatiunculie. COLONLE AGRIPPINiE, Apud IODOCVM KALCOVIVM. cIdcIcliii. Permissu Supe- rior urn. In-8° en deux parties dont la premiere de 16 ff. non chiffres et 302 pages; la seconde de 1 f. non chiffre, 458 pages et 3 ff. non chiffres. On peut voir le titre des differents opuscules que contiennent ces deux livres, dans la reproduction integrale de l'Index des dix livres des Σύιχυ,ικτα, que nous donnons plus loin, a l'annee 1668. Bibliotheque nationale de Paris : D 16 (Inveutaire D 11614).
  3. LEONIS ALLATII