Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1932
24 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Τι κομυνιςτόνος τα ιμέρας : το μεμλεκέτ πρέπ να εκςέρ τι ιροάςαθε

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Κομμουνιστές
    2. Σοβιετική Ένωση -- Πολιτική και διακυβέρνηση