EMINENTISSIMIS AC REVERENDISSIMIS CARDINALIBVS, ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 373 EMINENTISSIMIS AC REVERENDISSIMIS CARDINALI- BVS, ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS maiora Ecdesim 1. Je dois la description de ce petit livre a l'obligeance de M. Leon Dorez, membre de l'Ecole francaise de Rome. Gallieanœ Christianissimœ comilia, Dco fauente, fœliciler habentibus. A.R.S.H. M.DC.XLV. Cyrillus Archiepiscopus Trapezunlinus. In-folio de 4 pages. Sans indication de lieu, mais certainement imprimι ΰ Paris. Rarissime. Il n'est pas fait mention de cette supplique dans les Procθs- verbaux de l'Assemblιe du Clergι de 1645, d'oω l'on peut conclure qu'elle ne fut pas prise en considιration. Bibliothθque Mazarine : Recueil factice 2652 U", n° 61. Nous reproduisons intιgralement ce document intιressant. Imaginem orientalium ecclesiarum (antistites eminentiss. ac reverendiss.) cernitis : non eorum quidem ut orthodoxis quon- dam imperatoribus, patriarchis et episcopis, illustrissimis ecclesiœ catholicne luminibus et ornamentis, cum universa gente religiosissima deoque dilectissima, eximie floruerunt : sed sicut heu ! nunc immani plaga schismatis et hœresews divinitus afflictatae penitusque labefactatae iugum durissimum imperii Turcarum miserrime patiuntur. Nam qui ex Ponto sive ultimis Cappadociae atque ottomanicœ dominationis finibus exulantem ac peregrinantem apud vos et vestro se sistentem celeberrimo conventui, virum apostolici vestri sacratissimique ordinis archiepiscopum cernitis : haud alia de causa quam propter confessionem orthodoxae fidei et necessariam cum œcumenico beatissimoque patriarcha senioris Romae sanctiss. D. N. papa, catholicisque episcopis et ecclesiis communionem a qua nunquam potuit dimoveri : ipsi profecto reliquias Israel perquam licet exiguas ac vix aspectabiles, luctuosissimo sed verissimo rerum nostrarum toto Oriente calamitosissimarum spectaculo, vestris illis oculis atque animis ad humanitatem omnem composais, subiectas habetis ac propositas ; quae vos tristissima contemplatione miseriae suae vehementer afficiant et commoveant. Quis enim de familia Christi : de corpore eius quod est Ecclesia : quis non paulo humanior lamiis et stru- thione in deserto, veteris splendoris nostri memor ad hune 16 BIBLIOGRAPHIE HELLΙNIQUE diversum adeo conspectum afοlictionum nostrarum, quibus visitavit et vindemiavit nos dominas in die iras fur oris sui; vicem nostram doleat et cum sensu ac commiseratione dicat : hœccine est illa sanctissima Graecia, regio illa perfecti decoris, gaudium universal terrœP quomodo obtexit caligine in furore suo dominus filiam Sion : proiecit de coe/o in terrain inclytam Israel, et non est recordatus scabelli pedum suorum in die furor is sui? Videtis igitur (antistites eminentiss. ac reverendiss.) Trape- zuntinum archiepiscopum patria tandem atque ecclesia sua pulsum, virum sexagenarium : qui, post innumeras iniurias et opprobria, vexationes et miseries maximas a Turcis atque a Grsecis schismaticis propter communionem fidemque catholi- cam acceptas ac perlatas, solum vertere coactus : pridem iam vagus per orbem errat : sex annos apud Patres Theatinos, iuxta regem Mengrelliœ (Colchidis olim dictae) : Romas duos annos apud Sanctiss.D. N. beatissimse memoriae papain Urbanum VIII peregrinatus, ubi lauta ab eo et magnifica hospitalitate exceptus, locum ubivis suo inter archiepiscopos -ordine habebat : nunc ex quo viam universœ carnis ingressus ille est, Roma quoque dimissus, tametsi non sine Uteris commendatitiis amplissimis ac testimoniis locupletissimis turn meriti ac personne, turn probata? atque exploratœ dudum communionis eius ac profes- sionis catholicœ, tandem in siniini se vestrum misericordiœ plenissimum (antistites eminentiss. ac reverendiss.) infœlicissi- mus archiepiscopus, exul egensque coniicit. Anglis, Scotis, Hibernis, exteris Gallia universis, celebratis- sima humanitalis innatae atque insitœ gloria illustris, in alοlictis rebus ac prœsertim in discriminibus fidei atque religionis catholicae, publicum dulcissimumque asylum aperuisse semper visa est. Hanc ego episcopali charactere atque honore, per dei gratiam vobiscum in una ecclesia sancta eius, in illo episcopatu uno atque indivise, cuius a singulis in solidum pars tenetur, insignitus atque exornatus : spero quoque fortunœ meae, propter fidem eommunionemque catholicam miserae atque ANNEE 1645 17 iactatae, episcopali vestra benignitate singularique fraternae pietatis officio, portum ac perfugium futuram, quemadmodum sancto Thomae, Cantuariensi archiepiscopo, ipsique Alexandro papas III, iisdem utrique temporibus christianissimi regis Ludovici VII, cognomento iunioris ac lenis, aliisque pluribus identidem fuisse memoriae proditum est. Equidem sentio in ista paupertate atque humilitate mea generalique (quandoquidem ita deo placuit) contemptissimas apud Latinos gentis nostras abiectione, quam forte nonnullis grave videri possit, quod ego meam adhuc cum vestra illustris- sime dignitatem contendere sim ausus, fas fictile atque contri- tum. Sed meminerint hi, quaeso, quod ex eadem argilla et luto ficti sumus omnes; et audiant vocem illam prophθtes ad deri- sores Hierusalem in die quo afflixit earn dominus desolatione maxima : Gaude et hetare, filia Edom, quse habitas in terra /fus : ad te quoque perveniet calix, inebriaberis et rtudaberis. Sed omen deus avertat. Quanquam ostendit vobis deus, supe- rior! ultimo et hocce saeculo, quod vivimus, libravitque in capita vestrœ gentis christianissimae phialam irse suse ? Parum abfuit quin effunderet illam, sicut apud nos, totam in terram vestram ! Vidit Gallia periculum hoc enainentissimum : vidit aliquot iam sibi stellas de cœlo cadere cœptas ; non dicam planius, ne commemorando invidiam mihi conciliem, cum benevolentiae ac misericordise quoque egeam : vidit sacras suas basilicas a Calvinistis plerasque profanari atque dirui : haereticam pravitatem apud suos grassari : avitam religionem patriosque ritus pessumdari : nova templa, arces atque urbes, novai haereticorum perduellium sectae concedi atque extrui : vidit ad eam impietatem ingentem populi multitudinem abduc- tam cum plerisque regni magistratibus, proceribus, principi- bus. Denique bellis intestinis, multaque internecione civium arva camposque suos cruentari vidit : necdum vestra, necdum convaluit ab hac peste et calamitate Gallia ! nondum ei plaga ista maxima et perniciosissima venit ad cicatricem ! Ita siqui- dem hunc humiliβt et hunc exaltβt dominus, quia calix in BIBI.IOGRAIMIIK 11 ? l.I.K \I