Εξώφυλλο βιβλίου
JPEG
TrueColor
width: 492 px - height: 776 px
99 kB
72x72 (PixelsPerInch)
6.83333x10.7778