Τοις σεβαστοτάτοις νεογάμοις Όθωνι και Αμαλία χαίρειν

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10925.— Τοις σεβαστοτάτοις νεογάμοις Όθωνι και 'Αμαλία χαίρειν Ροβέρτος Γέιερ φιλελλην.
  3. ΡοβέρτοςΓέιερ