Ξεφυτρόνουν ξεφυτρόνουν ως να ήσαν μανιτάρια

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10883.-1859 Νέον "Ετος. Γερομανώλης διανομεύς της Αυγής Τοις φιλο- μουσοις, φιλοτίμοις, και «ριλοδώροις συνδρομηταΐς αύιής χαίρειν. Μφ. 0.23 Χ 0.31. Στίχοι. "Αρχ. Ξεφυτρόνουν ξεφυτρόνουν ώς νά ήσαν μανιτάρια - - - IB, 90. *