Με της αυγής την δρόσον, που νέον έτος φέρει

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10850.-Νέον έτος 1858 [κάτω:] Ό Διανομεύς της Ταχ. Φήμης. Μφ. 0.23x0.31. Στίχοι. "Αρχ. Μέ της αυγής τήν δρόσον, πού νέον έτος φέρει,-----IB, 90. *