Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1931
16 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Το επαναςτατικόν ο αγόνας τι κομςομόλι τ' Ελάδας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Νεολαία -- Ελλάδα -- Πολιτική δραστηριότητα