Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1931
55 σελ. ; 14 εκ
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Καταςτατικόν (υςτάβ) τι Πανςιδεζμικύ Λενινιςτικύ Κομυνιςτικύ Σιδέζμυ τι Νεολέας : επικιρομένον αςό 9 σινέδριον τι Π.Λ.Κ.Σ.Ν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Νεολαία -- Σοβιετική Ένωση -- Πολιτική δραστηριότητα
    2. Vsesouznogo Leninskogo Kommunisticescogo Souza Molodezi