Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1931
25 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Πος να προφιλάτομε τα πεδιά αςά καλοκερινά τα διαρίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Έντερα -- Ασθένειες
    2. Υγιεινή -- Εγχειρίδια
    3. Παιδιά -- Ασθένειες -- Πρόληψη