Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος : προς χρήσιν των μαθητών της Δ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Αποστολόπουλος, Θεόδωρος Ν.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τύποις Αποστολοπούλου, 1902
  6. 120 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές