Γεωγραφία πολιτική και φυσική : συνταχθείσα κατά την νέαν διοικητικήν διαίρεσιν του κράτους : προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Μεταξάς, Νικόλαος
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Μιχαήλ Ι. Σαλίβερος, 1899
  6. 143 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές