Γεωγραφία : κατά το πρόγραμμα της Π. Κ. Εκπαιδ. Επιτροπής : μετά εικόνων, χαρτών, ιστορικών αναγνωσμάτων και γυμνασμάτων : Τεύχος Β' , Διά την Ε' τάξιν των καθ'ημάς σχολών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Βλαστός, Χαράλαμπος Κ. | Σκουλίδης, Σοφοκλής Γ.
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Δεπάστας - Σφύρας – Γεράρδοι, 1912
  6. 123 σελ.
    • Συσταχωμένο στο: Διδακτικά Κων/πόλεως Α' 1906-1912
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές