Επίτομος ρωμαϊκή ιστορία : προς χρήσιν των αστικών σχολών αμφοτέρων των φύλων και των κατωτέρων τάξεων του γυμνασίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Σεργιάδης, Γεώργιος Ε.
  5. Κωνσταντινούπολη [Κωνσταντινουπόλει]: Βιβλιοπωλείο Αδελφών Σ. Νοτάρη, 1895
  6. 227 σελ.
    • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές