Ιστορικαί σελίδες : προς χρήσιν των δημοτικών και αστικών σχολών αμφοτέρων των φύλων : Τεύχος Β'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Σεργιάδης, Γεώργιος Ε.
  5. Κωνσταντινούπολη [Κωνσταντινουπόλει]: Σεργιάδου και Σάντα, 1908
  6. 110 σελ.
    • Συνταχθείσα κατά το νέον πρόγραμμα της Π.Κ.Ε. Επιτροπής
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές