Απολυτίκια των θεομητορικών εορτών και των εορτών των αγίων : προς χρήσιν των μαθητών της πρώτης τάξεως του ελληνικού σχολείου κατά το νέον πρόγραμμα του υπουργείου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. (1872-1943)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπ. Σ. Κ. Βλαστού, 1915
  6. 48 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές