Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Βιβλιοπωλείον Ι. Κ. Σεϊτανίδου, 1910
160 σελ.
  • Σκισμένο εξώφυλλο κατα το ήμισυ. Συμπληρωματικά στοιχεία περιγραφής από την εγγραφή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Επίτομος γραμματική της ελληνικής γλώσσης : προς χρήσιν των εκπαιδευομένων εν ταις ανωτέραις τάξεσι των δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλέων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σκισμένο εξώφυλλο κατα το ήμισυ. Συμπληρωματικά στοιχεία περιγραφής από την εγγραφή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
    1. Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)