Επίτομος γραμματική της ελληνικής γλώσσης : προς χρήσιν των εκπαιδευομένων εν ταις ανωτέραις τάξεσι των δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλέων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Διάγγελης, Μιχαήλ Θ.
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Βιβλιοπωλείον Ι. Κ. Σεϊτανίδου, 1910
  6. 160 σελ.
    • Σκισμένο εξώφυλλο κατα το ήμισυ. Συμπληρωματικά στοιχεία περιγραφής από την εγγραφή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές