Σειρά αναγνωσμάτων : έτη σχολικά Α', Β', Γ', Δ' και Ε' : Μετά προλεγομένων και διδακτικών οδηγιών, προς χρήσιν των Δημοτικών και Αστικών σχολών αμφοτέρων των φύλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Βασίλειος Ι. Πολύβιος, 1902
  6. 222 σελ.
    • "Μετά εικονογραφιών. Πραγματογνωσία, ανάγνωσις, θρησκεία, υγιεινή, ιχνογραφία, ιστορία, γεωγραφία, φυσική, φυσική ιστορία, έμμετρος λόγος. Έτος σχολικόν δεύτερον. Έκδοσις νέα του 1902. Τύποις "Εφημερίδος των Κυριών"" Έντυπες πληροφορίες στη σελίδα τίτλου σε οθωμανική γραφή
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές