Η μητρική γλώσσα : ήτοι συλλογή νεοελληνικών αναγνωσμάτων πρός διδασκαλίαν αυτής εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και παρθεναγωγείοις : ερανισθείσα εκ ποιητών και λογογράφων : γ' τάξις ελληνικού ή Ζ' αστικού : Τεύχος Γ'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Αυθεντόπουλος, Μηνάς
  5. Κωνσταντινούπολη [Κωνσταντινουπόλει]: Κ. Σφύρα, 1893
  6. τ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές