Ελληνικά
Βιέννη της Αυστρίας: Τυπγραφία Ιω. Σνύρερ, 1813
136 σελ.

Κατήχησις ή ορθόδοξος διδασκαλία της χριστιανικής πίστεως : εκδοθείσα υπό Κωνσταντίνου του εξ Οικονόμων διδασκάλου της φιλολογίας κατά το φιλολογικόν της Σμύρνης γυμνάσιον : εις χρήσιν του αυτού Γυμνασίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Κατηχήσεις
    2. Θεολογία -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)