Ελληνικά
Αθήναι: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1928
264 σελ.

Νεοελληνικά αναγνώσματα : διά τους μαθητάς της Α' Τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου Τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Νεοελληνική λογοτεχνία -- Σπουδή και Διδασκαλία (Μέση)