Νεοελληνικά αναγνώσματα : διά τους μαθητάς της Α' Τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου Τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Σαρής, Αλέξανδρος Γ.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1928
  6. 264 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές