Στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας : προς χρήσιν των γυμνασίων, των διδασκαλείων και των παρθεναγωγείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Θοιβιδόπουλος, Γεώργιος Δ.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφείο Γεωργίου Φ. Δελαγραμμάτικα, 1903
  6. 207 σελ.
    • Εγκριθέντα υπό του Υπουργείου κατα τον ΒΡΛ
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές