Ελληνικά
Αθήναι: Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1916
80 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου

Στοιχειώδης εκκλησιαστική ιστορία : συνταχθείσα κατά το τελευταίον πρόγραμμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1913 του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου
    1. Εκκλησιαστική ιστορία -- Σπουδή και Διδασκαλία (Στοιχειώδης)