1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Καθάρειος, Αλέξανδρος Δ., (1872-)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του Τυπογραφείου "Νομικής", 1908
  6. 94 σελ.
    • "Συνταχθείσα κατά το νεώτατον του Υπουργείου της Παιδείας πρόγραμμα"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές