Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου "Νομικής", 1908
94 σελ.
  • "Συνταχθείσα κατά το νεώτατον του Υπουργείου της Παιδείας πρόγραμμα"

Χριστιανική ηθική : προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων και των Διδασκαλείων, εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Συνταχθείσα κατά το νεώτατον του Υπουργείου της Παιδείας πρόγραμμα"
    1. Χριστιανική ηθική -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)