Στοιχειώδης περιγραφική γεωμετρία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Λελάκης, Ιωάννης Β.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του τυπογραφείου Πυλάδου Γ. Βάτη, 1902
  6. 35 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές