Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου Πυλάδου Γ. Βάτη, 1902
35 σελ.

Στοιχειώδης περιγραφική γεωμετρία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Γεωμετρία -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)