Ελληνικά
Αθήναι: Ιωάννης Ν. Σιδέρης, 1915
63 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου

Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης : συνταχθείσα κατά το τελευταίον πρόγραμμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1913 του Υπουργείου της Παιδείας : μετ' εικόνων και χάρτου της Παλαιστίνης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου
    1. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)