Ελληνικά
Αθήνησιν: Τύποις της Προόδου, 1880
122 σελ.

Συντακτικόν της Ελληνικής γλώσσης : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελληνική γλώσσα -- Γραμματική -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)
    2. Ελληνική γλώσσα -- Σύνταξη -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)