Ελληνικά
Εν Αθήναις: Θάνος Τζαβέλλα, 1911
94 σελ.

Λυσίου λόγοι κατ'εκλογήν : ο "Υπέρ Μαντιθέου" και ο "Περί δημοσίων αδικημάτων" : προς χρήσιν των μαθητών της Α' τάξεως του γυμνασίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο