Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ιωάννης Ν. Σιδέρης, 1916
64 σελ.
  • Συσταχωμένο στο: Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου

Ερμηνεία περικοπών του Ευαγγελίου αναφερομένων εις τον βιον, τα θαύματα και τη διδασκαλίαν του Σωτήρος : κατά το τελευταίον πρόγραμμα του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως : δια την Ε' και Στ' τάξιν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο: Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου
    1. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Ευαγγέλια -- Κριτική, ερμηνεία, κλπ.