Ερμηνεία περικοπών του Ευαγγελίου αναφερομένων εις τον βιον, τα θαύματα και τη διδασκαλίαν του Σωτήρος : κατά το τελευταίον πρόγραμμα του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως : δια την Ε' και Στ' τάξιν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Μπαλάνος, Δημήτριος Σ., (1878-1959)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ιωάννης Ν. Σιδέρης, 1916
  6. 64 σελ.
    • Συσταχωμένο στο: Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές