Ελληνικά
Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1975
270 σελ.

Τι πρέπει να γνωρίζη ο πολίτης : στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος : ΣΤ' Γυμνασίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αγωγή του πολίτη -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)