1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Πολέμης, Ιωάννης, (1862-1924)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1919
  6. 158 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : "Νεοελληνικά-Γραμματολογία"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές