Νεοελληνικά αναγνώσματα : μετά προσωπογραφιών των συγγραφέων και εικόνων σχετικών προς τα κείμενα : διά τους μαθητάς της ΒHτάξεως των τετραταξίων γυμνασίων : και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως και της Γ' τάξεως των αστικών σχολείων των θηλέων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Πολέμης, Ιωάννης, (1862-1924)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1919
  6. 158 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : "Νεοελληνικά-Γραμματολογία"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές