Ελληνική ιστορία : μετά εικόνων : κατά την νέαν μέθοδον διά τους μαθητάς των δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Αποστολόπουλος, Θεόδωρος Ν.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφείον Πάσσαρη και Βεργιανίτου, 1889
  6. 80 σελ.
    • Έκδοσις νέα
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές