Ελληνικά
Αθήναι: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1920
94, [1] σελ.

Χριστιανική ηθική : προς χρήσιν των γυμνασίων : εγκριθείσα κατά τον ΓΣΑ' νόμον εν τω διαγωνισμώ των διδακτικών βιβλίων : εγκεκριμένη και υπό της Ιεράς Συνόδου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Χριστιανική ηθική -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)