Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφείο των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1894
126 σελ.

Χριστιανική ηθική : εγκριθείσα κατά τον τελευταίον παρά του Υπουργείου της Παιδείας προκηρυχθέντα διαγωνισμόν χάριν των μαθητών των γυμνασίων : εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Χριστιανική ηθική -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)