Περί ελληνικής συντάξεως : περίοδος πρώτη : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, εγκρίσει της κυβερνήσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Ασώπιος, Κωνσταντίνος, (π.1790-1872)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τύποις και Αναλώμασι Σ. Κ. Βλαστού, 1864
  6. η', 247 σελ.
    • Τίτλος ράχης : Ασωπίου Συντακτικόν περιοδ. Α'
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές