Ελληνικά
Αθήναι: Σ. Κ. Βλαστού, 1864
272 σελ.

Επίτομος λατινική γραμματική : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Λατινική γλώσσα -- Γραμματική -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)
    2. Λατινική γλώσσα -- Σύνταξη