Περί ελληνικής συντάξεως : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων : περίοδος πρώτη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Ασώπιος, Κωνσταντίνος, (π.1790-1872)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τύποις της "Προόδου", 1873
  6. 288 σελ.
    • Τίτλος ράχης : Συντακτικόν
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές