Ελληνικά
Αθήναι: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1905
51 σελ.

Γεωγραφική σειρά : προς χρήσιν των εν Βουλγαρία, ελληνικών εκπαιδευτηρίων : Τεύχος Α'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελλάδα -- Γεωγραφία -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)