Γεωγραφική σειρά : προς χρήσιν των εν Βουλγαρία, ελληνικών εκπαιδευτηρίων : Τεύχος Α'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Παπαϊωαννίδης, Κωνσταντίνος Δ.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1905
  6. 51 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές