Μαθήματα υγιεινής : προς χρήσιν των μαθητών των ελληνικών σχολείων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Χριστόπουλος, Παναγιώτης Χ.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Δ. Π. Δημητράκος, 1924
  6. 100 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές