Ελληνικά
Αθήναι: Θ. Αποστολόπουλου, 1888
239 σελ.

Αναγνωσματάριον μετά πολλών εικόνων και χαρτών περιέχον εκλογήν εκ του Ηροδότου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ηρόδοτος, (484-410) -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)