Ελληνικά
Αθήνησι: Τύποις Φ. Καραμπίνου, 1868
132 σελ.
  • Χρονολογία έκδοσης στο εξώφυλλο 1969

Κατήχησις ή ορθόδοξος διδασκαλία της χριστιανικής πίστεως : εκδοθείσα υπό Κωνσταντίνου του εξ Οικονόμων : μετατυπωθείσα δε το δεύτερον υπό Σοφοκλέους Κ. του εξ Οικονόμων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Χρονολογία έκδοσης στο εξώφυλλο 1969
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Κατηχήσεις
    2. Θεολογία -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)