Κατήχησις ή ορθόδοξος διδασκαλία της χριστιανικής πίστεως : εκδοθείσα υπό Κωνσταντίνου του εξ Οικονόμων : μετατυπωθείσα δε το δεύτερον υπό Σοφοκλέους Κ. του εξ Οικονόμων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Κωνσταντίνος, (1780-1857) | Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Σοφοκλής Κ., (1808-1877)
  5. Αθήνα [Αθήνησι]: Τύποις Φ. Καραμπίνου, 1868
  6. 132 σελ.
    • Χρονολογία έκδοσης στο εξώφυλλο 1969
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές